- Διαφήμιση -

Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Κορίνθου, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη των ακολούθων θέσεων:

 

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  1 θέσης ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
7 θέσεων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
4 θέσεων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ
11 θέσεων ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

 

αρχίζει στις 16-10-2018 και λήγει στις  25-10-2018

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα στοιχεία των αιτήσεων και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr (τελευταίες ανακοινώσεις)

 

 

Εκ της Διοικήσεως