1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Γιατί ο Δήμος Κορινθίων απαξίωσε τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων;

“Έχει ενδιαφέρον  να ακούς προεκλογικά ότι ο δήμαρχος στις ομιλίες του αναφέρεται στον οδοφωτισμό και στην εξοικονόμηση μέσω προγραμμάτων όπως του Ταμείου Παρακαταθηκών ...