1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Ο Θαν. Πετράκος για τον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα στην Πελοπόννησο

Εισήγηση του Θανάση Πετράκου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θέμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»   Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι ...