1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Όλα τα ονόματα του συνδυασμού του Γιάννη Γκεζερλή “ΝΕΑ ΟΡΜΗ”

   «   ΝΕΑ ΟΡΜΗ     » Υποψήφιος Δήμαρχος Γκερζελής Ιωάννης του Νικολάου Υποψήφιοι Δημοτικοί   Σύμβουλοι Εκλογική Περιφέρεια ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ             (Επώνυμο    Όνομα                            Πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...