4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημερωθείτε για προγράμματα με 100% χρηματοδότηση για επιχειρήσεις

  Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας καλεί σε ενημερωτική εκδήλωση, που διοργανώνει σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, για ...