1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Ένας πολύ ενεργοβόρος Δήμος “γυρίζει την πλάτη” σε καινοτόμες χρηματοδοτήσεις για ενεργειακές παρεμβάσεις

Ο νέος κύκλος του Ευρωπαϊκού Έργου PROSPECT που συντονίζουμε στο Institute for European Energy and Climate Policy για τεχνική βοήθεια σε χρηματοδοτήσεις ενεργειακών ...