1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Παρουσίαση μελέτης για τον Ξενία της Αρχαίας Κορίνθου

Ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη της Επαναλειτουργίας του Τουριστικού Περιπτέρου του ¨Ξενία¨ Αρχαίας Κορίνθου και της κατασκευής του υπαίθριου Θεάτρου Αρχαίας Κορίνθου που έχει αναλάβει το γνωστό ...