ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Έκλεισαν τα αρδευτικά κανάλια σε περιοχές της Βόχας

Διακοπή άρδευσης περιοχών Δήμου Βέλου-Βόχας &  Δ.Δ. Ασσου-Περιγιαλίου-Λεχαίου  του Δήμου Κορινθίων, λόγω εκτάκτων προβλημάτων σε κεντρική αρδ.διώρυγα ΑΟΣΑΚ   Από τον Α.Ο.Σ.Α.Κ. γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ...