1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Μαρία Θελερίτη : Aν αυτό είχε γίνει πριν από χρόνια σήμερα δεν θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα των μεδουσών

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Ένα νομοθέτημα- τομή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία και την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος «Το σχέδιο ...