1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

 Απαλλαγή γονέων από τροφεία των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών του Κέντρου  Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων κ. Παπαδημητρίου Σωτήρης, ενημερώνει ότι , σε εφαρμογή της  Πράξης   Νομοθετικού Περιεχομένου  «Μέτρα ...