1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Tη διενέργεια Έκτακτου Διαχειριστικού Έλεγχου στην δημοτική επιχείρηση “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ” ζήτησε ο Ι. Καραπανάγος

Όπως είναι ήδη γνωστό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού μας κ.κ. Ιωάννης Β. Καραπανάγος, Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος και κα Κασσιανή Κόντη ενημέρωσαν τον Συντονιστή της ...