4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το TikTok στην εκπαίδευση

Διάφοροι εκπαιδευτικοί στην Αμερική έχουν αρχίσει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι το TikTok, ένα εργαλείο δημιουργίας βίντεο μικρής μορφής και μια πλατφόρμα ...