4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Αρκαδία στηρίζεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την πρόοδο και ανάπτυξη της περιοχής . Η Κορινθία τι κάνει ;

Διαβάζοντας το δελτίο τύπου που έφτασε στο sfedona.gr από το Επιμελητήριο Αρκαδίας με θέμα την συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη  μεταξύ  Επιμελητηρίου και Πανεπιστήμιου ...