1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ερευνας και Καινοτομίας θα δέχεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην διαδικασία της συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) προβαίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δημοσιοποιώντας την σχετική πρόσκληση της ειδικής πενταμελούς αξιολόγησης υποψηφιοτήτων. ...