ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι το ευρωπαϊκό σύγχροτρο και γιατί οι ερευνητές πιέζουν για συμμετοχή της Ελλάδας

Πάνω από 250 μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στηρίζουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρώτο σύγχροτρο τέταρτης γενιάς σε όλον τον κόσμο. Το γιγάντιο ...