1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Σε συνεργασία προς κοινό όφελος οι δυο Διοικητικές Περιφέρειες της Πελοποννήσου

Κοινή προσπάθεια και ουσιαστική συνεργασία σε θέματα προώθησης της ανακατασκευής οδικών αξόνων, καθώς επίσης και στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των ...