4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παγκράτιο ,η απόλυτη πολεμική τέχνη για τους Έλληνες ! Μάθε που διδάσκετε στην Κορινθία …

Μία προσπάθεια, πολλά κέρδη   Τους βλέπετε; Είναι τα βλαστάρια της Κορινθίας, τα οποία μαθαίνουν το παγκράτιο από δύο άξιους εκπαιδευτές. Και διδάσκονται ήθος ...