3_ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Οικονόμου, ο Έλληνας που μιλάει 32 γλώσσες! Διηγείται πώς από παιδί μάθαινε και βίωνε τις γλώσσες, δίνει μυστικά εκμάθησης

Στην Ελλάδα από μικρή ηλικία ξεκινάμε να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες, με τα αγγλικά κύρια και πρώτα. Ακόμα και οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, ...