5_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες”│ Δωρεάν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Modern Wireless Communications” του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει ...