1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Όσοι επιθυμείτε κρατική επιχορήγηση για πολιτιστική δράση σπεύσατε …

Νέος Τρόπος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων – Ημερομηνία υποβολής αιτημάτων παροχής Αιγίδας και Οικονομικής Ενίσχυσης για την χειμερινή και θερινή περίοδο 2017-2018.   Το ...