1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Θετικός ο περιφερειάρχης απέναντι στο αίτημα της Κίνησης Φίλων Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου

Θετικός είναι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας ως προς τις θέσεις που έχει εκφράσει η Κίνηση Φίλων Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου αναφορικά με τον χαρακτήρα ...