1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Αλλαγή φιλοσοφίας στο Δήμο Κορινθίων για τις εκδηλώσεις του 2020

Με πρωτοβουλία της νέας Δημοτικής Αρχής αποφασίστηκε να γίνει μια συνάντηση με Πολιτιστικούς Συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Δήμο Κορινθίων, προκειμένου να υπάρχει ...