5_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγλαΐα Παππά: «Ένας ηθοποιός πρέπει να ανθίζει μέσα από τον άλλον, ως ένα ανοιχτό σύστημα που προσφέρεται»

Η εξουσία, τα ήθη της, η διαχείρισή της, ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών της πόλων και οι επιπτώσεις τους στους εξουσιαζόμενους είναι το ...