4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

  Στις 5 Φεβρουαρίου 2018, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής, ήταν προσκεκλημένος στην παρουσίαση του καλοκαιρινού προγράμματος του Φεστιβάλ ...