1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Έργα στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου της ΠΕ Κορινθίας

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας προχώρησε σε σύναψη σύμβασης για τη συνέχιση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ...