1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Οδηγίες για το Έντυπο δήλωσης μετακίνησης για την απαγόρευση κυκλοφορίας : Πώς θα κάνετε δήλωση με SMS στο 13033.

Πώς εκδίδεται το έντυπο βεβαίωσης κίνησης για τις Περιοχές επιδημιολογικής παρατήρησης Γ (Συναγερμού) . Αναλυτικές οδηγίες για τις μετακινήσεις των πολιτών από το ...