1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Περιφέρεια Πελοποννήσου και ΕΦΕΠΑΕ υπέγραψαν επιχειρησιακή συμφωνία για 33,17 εκατ. Ευρώ

Στην υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας  προχώρησαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου  και ο  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) , που αφορά ...