1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Η Διαχειριστική των Επιμελητηρίων αναλαμβάνει τα 15,6 εκ. ευρώ των Π.Ε.Π.

Με από κοινού ανακοίνωση των πέντε (5) Επιμελητηρίων που δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας) γίνεται ...