ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πόσο έξυπνα είναι τα χταπόδια;

Η ευφυΐα των χταποδιών δεν είναι άγνωστη στους επιστήμονες. Τα οχτάποδα μαλάκια επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη και περίπλοκη συμπεριφορά και δεν είναι τυχαίο που πολύ συχνά γίνονται viral βίντεο με ...