1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Η ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο θα υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.Σοφίας Ζαχαράκη περί “Οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία ...