ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι εξαιρετικές τοιχογραφίες της Ελ. Πασχαλίδου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κορίνθου

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορίνθου και οι τοιχογραφικές συνθέσεις που πραγματοποίησε για το Σ.Σταθμό το 1955, η Ελένη Πασχαλίδου (Κωνσταντινούπολη 1909 – Αθήνα 1991) ...