4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωρεάν το κόστος συμμετοχής στην έκθεση «Detrop Boutique 2018» σε όσες επιχειρήσεις κατέβουν “κάτω από την ομπρέλα” του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κορινθίας στη Διεθνή Έκθεση – Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας – « Detrop Boutique 2018 »που θα πραγματοποιηθεί από ...