1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Πρωτοφανές! Ο δήμος Κορινθίων δεν τηρεί τον κανονισμό καθαριότητας που έχει θεσπίσει

Μετά από πάρα πολλές διαμαρτυρίες, καθώς και πληθώρα δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό κυρίως τύπο,  παρέμβηκάμε άμεσα στον Δήμο Κορινθίων και στην υπηρεσία καθαριότητας, ζητώντας  ...