1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

22.000 νέα φωτιστικά σώματα θα αντικαταστήσουν το παλαιό δίκτυο φωτισμού στο δήμο Κορινθίων

Β.Νανόπουλος: Υλοποιούμε την δέσμευσή μας για έναν δήμο με περισσότερο φως! Με στόχο την συνολική αντικατάσταση και την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού ...