1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Πιστοποίηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» για το δήμο Κορινθίων

Την πιστοποιημένη ικανότητα να ανταποκρίνεται ως δικαιούχος στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την ...