4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έτσι αναδεικνύουμε τα χωριά μας στην Ορεινή Κορινθία ; Και μετά θέλουμε τουρισμό …

Τα χωριά της Ορεινής Κορινθίας έχουν μπει στο χάρτη του εναλλακτικού τουρισμού . Φιλότιμες προσπάθειες γίνονται από συλλόγους , φορείς και πρωτοβουλίες επαγγελματιών ...