ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ρωμαίοι και Κόρινθος

Ο Ιούλιος Καίσαρας είχε αναλάβει τα ηνία του Ρωμαϊκού Κράτους, ανοικοδόμησε την Κόρινθο και εγκατέστησε σ’ αυτήν Ρωμαίους αποίκους και...

Posts navigation