5_ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ – Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – (για το 46ο Συνέδριο Φιλολόγων)

Του Γρηγόρη Κλαδούχου  Η ανάκτηση ενός Ευρωπαϊκού ανθρωπιστικού οράματος από τον 14ο αιώνα είχε ως γενεσιουργό θεμέλιο το Βυζάντιο. Μέσω αυτού, των βιβλίων ...