ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

8η Συνεδρίαση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Πελοποννήσου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, ώρα 18:00, η 8η Τακτική Συνεδρίαση με αντιπρόσωπους – μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία, διεξήχθη δια ζώσης στην έδρα του ...