1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Τέλος στα αυτοδιοικητικά καθεστώτα και τους τοπικούς παντοκράτορες!

Στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές στον δήμο μας, λόγω απλής αναλογικής, θα γίνει αναγκαστικά “οικουμενική” κυβέρνηση, μιας και ο πρώτος συνδυασμός, από εκεί που είχε εξασφαλισμένο ...