4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των φοιτητών για τις 54 υποτροφίες του Ιδρύματος “Γεωργίου Μαυρούλια”

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕ την χορήγηση συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) υποτροφιών σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ποσό της κάθε ...