- Διαφήμιση -

Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων  (ΥΕ Καθαριότητας) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Αρχαιολογικών χώρων

Στην προκήρυξη (ΕΔΩ) μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τα δικαιολογητικά, τις αιτήσεις, τα προσόντα και τα μόρια.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-