- Διαφήμιση -

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

O Πολιτιστικός Σύλλογος «Παλαίχθων -Παράρτημα Κορίνθου» μας ενημερώνει:

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Τὸ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 στις 7 μ.μ. θὰ ἔχουμε μαζί μας τὴν κ. Ἐλευθερία Φιλίππου, μαθηματικό καὶ τὸν κ. Κωνσταντῖνο Σταυρόπουλο, Δρ. τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ προσπαθήσουν νὰ μᾶς εἰσαγάγουν στὴν Πλατωνικὴ Φιλοσοφία.

Ἀρχίζουμε, ἐξιστορῶντας τὸν βίο τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου, τὰ ταξείδια του στὴν Μ. Ἑλλάδα, στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Κυρηναϊκή, τὴν γνωριμία του μὲ τὸν κορυφαῖο Μαθηματικὸ τῆς ἐποχῆς, τὸν Θεόδωρο τὸν Κυρηναῖο καὶ τοὺς Πυθαγορείους, τὴν ἐξορία ἀπὸ τὶς Συρακοῦσες καὶ τὴν ἵδρυσι τῆς Ἀκαδημείας.

Συνεχίζουμε μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν Μαθηματικῶν στὴν σχολή, τὴν παρουσίασι καὶ τὴν χρονολόγησι τῶν διαλόγων, τὴν θεωρία τῶν Ἰδεῶν καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Γραμμῆς· ὁλοκληρώνουμε μὲ τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς Σχολῆς, τὸν Μαθηματικὸ Πλατωνισμό, τὸν θάνατο καὶ τὴν περιπετειώδη διαδοχή.

Αἲθουσα Μ. Δημητριάδη, Ἀδειμάντου 12 Κόρινθος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ