- Διαφήμιση -

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Γυμνασίου Κορίνθου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γυμνασιάρχη κου Γεωργιάδη, ανέθεσε στην εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Πιέτρης & Συνεργάτες
www.pietrisinsurance.gr την ομαδική ασφάλιση των μαθητών.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Παναγιώτα Αρβανίτη κατά την παραλαβή των ασφαλιστηρίων από τον Ιδιοκτήτη της Πιέτρης & Συνεργάτες κο Δημήτρη Πιέτρη.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχεται κάλυψη κατά τη διάρκεια του χρόνου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων. Επίσης παρέχεται κάλυψη και κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε διάφορες σχολικές εκδηλώσεις, εκδρομές ή δραστηριότητες με την προϋπόθεση ότι γίνονται υπό την επίβλεψη του σχολείου.

Οι μαθητές καλύπτονται για:
– Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
– Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα
– Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα εντός ή εκτός νοσοκομείου
– Ομαδικό Ατύχημα