- Διαφήμιση -

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ενστάσεις και προσφυγές, γεγονός που καθυστέρησε το χρόνο της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου, η σύμβαση έχει αποσταλλεί στο ελεγκτικό συνέδριο και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες την έγκριση για να προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και να προχωρήσουμε αμέσως στην κατασκευή του έργου.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-