-Διαφήμιση-

Το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα
με θέμα:
«120 Δόσεις προς ΔΥΟ και ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αγροτών»,

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:30 μ.μ.,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας
Ερμού 2 Κόρινθος

- Διαφήμιση -

Η Ενημερωτική Ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση, εστιάζει στην παρουσίαση του νομοθετικού
πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελματιών.

- Διαφήμιση -