Αρχική Δημοτική Ανανεωτική Παρέμβαση Πολιτών

Δημοτική Ανανεωτική Παρέμβαση Πολιτών

Γεώργιος Γκιώνης

Γεώργιος Γκιώνης

Επικεφαλής Συνδυασμού
Δημήτριος Ρεκουνιώτης

Δημήτριος Ρεκουνιώτης

Εκδότης - Δημοσιογράφος
Φωτεινή Παππά

Φωτεινή Παππά

Ελεύθερη Επαγγελματίας
Στάθης Συαλίδης

Στάθης Συαλίδης

Ιδιωτικός Υπάλληλος
Άννα Νικολάου

Άννα Νικολάου

Ιδιωτική Υπάλληλος
Ελένη Ζερβού Μαρινάκη

Ελένη Ζερβού Μαρινάκη

Ιδιωτική Υπάλληλος