- Διαφήμιση -

Ανεπίσημα αποτελέσματα για το δήμο Κορινθίων στο 32% ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων:

Βασίλης Νανόπουλος 31%

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Αλέξανδρος Πνευματικός 27%

Νίκος Σταυρέλης 25%

Πελοπίδας Καλλίρης 16%