-Διαφήμιση-

Ανεπίσημα αποτελέσματα για το δήμο Κορινθίων στο 32% ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων:

Βασίλης Νανόπουλος 31%

- Διαφήμιση -

Αλέξανδρος Πνευματικός 27%

Νίκος Σταυρέλης 25%

Πελοπίδας Καλλίρης 16%

- Διαφήμιση -