6_ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι τυμβωρύχοι στην Κόρινθο το 1885

Από τη Ρωμαϊκή περίοδο, όπως αναφέρει ο γεωγράφος Στράβων, απαντά το φαινόμενο της σύλησης αρχαίων τάφων από κατοίκους της πόλης της Κορίνθου. Κίνητρό τους τα περίφημα κορινθιακά αγγεία ...