6_ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξαμίλιο Τείχος

Το Εξαμίλιον αποτελεί το κυριότερο αμυντικό έργο της Bυζαντινής περιόδου για την προστασία της Πελοποννήσου από τους από βορρά επιδρομείς. Το τείχος εκτείνεται σε μήκος ...